THÔNG TIN TRUYỆN

Cùng Quân Duyên

Thể loại: Bách Hợp

Tác giả:

Tình trạng: Còn Tiếp...

Cùng Quân Duyên

    Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Bạn đang đọc truyện Cùng Quân Duyên của tác giả Nhược Hoa Từ Thụ. Bùi Chiêu ngay từ đầu cũng không hề trông đợi gì về việc Hoàng Đế sẽ có tình cảm với mình.

Mạnh Tu Y lâm hạnh nàng, có thể xem như nàng ...

Xem thêm »

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C70 - Chương 70 - Chương 68

3 ngày trước

C69 - Chương 69 - Chương 67

1 tháng trước

C68 - Chương 68 - Chương 66

2 tháng trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Chương 1

6 tháng trước

C2 - Chương 2 - Chương 2

6 tháng trước

C3 - Chương 3 - Chương 3

6 tháng trước

C4 - Chương 4 - Chương 4

6 tháng trước

C5 - Chương 5 - Chương 5

6 tháng trước

C6 - Chương 6 - Chương 6

6 tháng trước

C7 - Chương 7 - Chương 7

6 tháng trước

C8 - Chương 8 - Chương 8

6 tháng trước

C9 - Chương 9 - Chương 9

6 tháng trước

C10 - Chương 10 - Chương 10

6 tháng trước

Trang 1/7

BÌNH LUẬN TRUYỆN