Dị Giới

598 Chương

151,948 lượt đọc

Đô Thị

967 Chương

192,420 lượt đọc

Ngôn Tình

171 Chương

71,942 lượt đọc

Đô Thị, Huyền Huyễn, Dị Năng, Đông Phương

1391 Chương

64,228 lượt đọc

Đô Thị, Khoa Huyễn, Dị Năng

751 Chương

59,607 lượt đọc

Dị Giới

1830 Chương

1,106,606 lượt đọc

Kiếm Hiệp

1149 Chương

936,308 lượt đọc

Tiên Hiệp

866 Chương

163,671 lượt đọc

Xuyên Không

101 Chương

36,538 lượt đọc

Dị Giới

218 Chương

61,849 lượt đọc

Đô Thị

781 Chương

636,152 lượt đọc

Ngôn Tình

839 Chương

426,016 lượt đọc

Đô Thị

33 Chương

22,366 lượt đọc

Đô Thị

149 Chương

71,252 lượt đọc

Đô Thị

731 Chương

167,530 lượt đọc

Tiên Hiệp,Kiếm Hiệp, Dị Giới

1202 Chương

304,650 lượt đọc

Tiên Hiệp

435 Chương

93,103 lượt đọc

Kiếm Hiệp

176 Chương

38,116 lượt đọc

Dị Giới

164 Chương

55,223 lượt đọc

Dị Giới

344 Chương

89,518 lượt đọc

Dị Giới

149 Chương

55,779 lượt đọc

Dị Giới

56 Chương

29,862 lượt đọc

Dị Giới

93 Chương

62,273 lượt đọc

Dị Giới

189 Chương

68,716 lượt đọc

Dị Giới

21 Chương

12,890 lượt đọc

Dị Giới

29 Chương

18,286 lượt đọc

Khoa Huyễn

201 Chương

80,798 lượt đọc

Khoa Huyễn

930 Chương

148,164 lượt đọc

Võng Du

12 Chương

9,397 lượt đọc

Ngôn Tình

93 Chương

31,106 lượt đọc

Điền Văn HOT

1

Xuyên Không • 829,644 lượt đọc

2

Ngôn Tình • 159,639 lượt đọc

3

Xuyên Không • 119,883 lượt đọc

3

Xuyên Không • 114,259 lượt đọc

4

Ngôn Tình • 94,430 lượt đọc

5

Xuyên Không • 93,292 lượt đọc

6

Xuyên Không • 81,649 lượt đọc

7

Xuyên Không • 63,440 lượt đọc

8

Ngôn Tình • 62,363 lượt đọc

9

Ngôn Tình • 47,330 lượt đọc