Dị Giới

598 Chương

142,312 lượt đọc

Đô Thị

967 Chương

187,512 lượt đọc

Ngôn Tình

171 Chương

70,401 lượt đọc

Đô Thị, Huyền Huyễn, Dị Năng, Đông Phương

1391 Chương

53,137 lượt đọc

Đô Thị, Khoa Huyễn, Dị Năng

751 Chương

53,638 lượt đọc

Dị Giới

1830 Chương

1,069,225 lượt đọc

Kiếm Hiệp

1149 Chương

928,323 lượt đọc

Tiên Hiệp

866 Chương

161,446 lượt đọc

Xuyên Không

101 Chương

35,672 lượt đọc

Dị Giới

218 Chương

60,670 lượt đọc

Đô Thị

781 Chương

611,913 lượt đọc

Ngôn Tình

839 Chương

421,574 lượt đọc

Đô Thị

33 Chương

21,485 lượt đọc

Đô Thị

149 Chương

70,117 lượt đọc

Đô Thị

731 Chương

157,815 lượt đọc

Tiên Hiệp,Kiếm Hiệp, Dị Giới

1202 Chương

294,580 lượt đọc

Tiên Hiệp

435 Chương

91,807 lượt đọc

Kiếm Hiệp

176 Chương

37,250 lượt đọc

Dị Giới

164 Chương

50,981 lượt đọc

Dị Giới

344 Chương

85,059 lượt đọc

Dị Giới

149 Chương

49,439 lượt đọc

Dị Giới

56 Chương

24,684 lượt đọc

Dị Giới

93 Chương

57,457 lượt đọc

Dị Giới

189 Chương

66,689 lượt đọc

Dị Giới

21 Chương

12,503 lượt đọc

Dị Giới

29 Chương

17,825 lượt đọc

Khoa Huyễn

201 Chương

79,692 lượt đọc

Khoa Huyễn

930 Chương

145,052 lượt đọc

Võng Du

12 Chương

8,942 lượt đọc

Ngôn Tình

93 Chương

30,453 lượt đọc

Điền Văn HOT

1

Xuyên Không • 797,562 lượt đọc

2

Ngôn Tình • 156,467 lượt đọc

3

Xuyên Không • 118,426 lượt đọc

3

Xuyên Không • 112,242 lượt đọc

4

Ngôn Tình • 92,992 lượt đọc

5

Xuyên Không • 92,360 lượt đọc

6

Xuyên Không • 80,467 lượt đọc

7

Xuyên Không • 61,652 lượt đọc

8

Ngôn Tình • 61,057 lượt đọc

9

Ngôn Tình • 45,923 lượt đọc