Dị Giới

598 Chương

129,679 lượt đọc

Đô Thị

967 Chương

178,306 lượt đọc

Ngôn Tình

171 Chương

67,731 lượt đọc

Đô Thị, Huyền Huyễn, Dị Năng, Đông Phương

1391 Chương

41,649 lượt đọc

Đô Thị, Khoa Huyễn, Dị Năng

751 Chương

44,690 lượt đọc

Dị Giới

1830 Chương

1,031,475 lượt đọc

Kiếm Hiệp

1149 Chương

904,129 lượt đọc

Tiên Hiệp

866 Chương

156,957 lượt đọc

Xuyên Không

101 Chương

33,953 lượt đọc

Dị Giới

218 Chương

58,712 lượt đọc

Đô Thị

781 Chương

582,044 lượt đọc

Ngôn Tình

839 Chương

412,442 lượt đọc

Đô Thị

33 Chương

20,359 lượt đọc

Đô Thị

149 Chương

67,831 lượt đọc

Đô Thị

731 Chương

150,576 lượt đọc

Tiên Hiệp,Kiếm Hiệp, Dị Giới

1202 Chương

286,491 lượt đọc

Tiên Hiệp

435 Chương

89,619 lượt đọc

Kiếm Hiệp

176 Chương

35,584 lượt đọc

Dị Giới

164 Chương

48,126 lượt đọc

Dị Giới

344 Chương

78,690 lượt đọc

Dị Giới

149 Chương

44,385 lượt đọc

Dị Giới

56 Chương

21,624 lượt đọc

Dị Giới

93 Chương

53,301 lượt đọc

Dị Giới

189 Chương

64,328 lượt đọc

Dị Giới

21 Chương

11,914 lượt đọc

Dị Giới

29 Chương

14,846 lượt đọc

Khoa Huyễn

201 Chương

77,729 lượt đọc

Khoa Huyễn

930 Chương

138,553 lượt đọc

Võng Du

12 Chương

8,395 lượt đọc

Ngôn Tình

93 Chương

29,243 lượt đọc

Điền Văn HOT

1

Xuyên Không • 775,223 lượt đọc

2

Ngôn Tình • 152,957 lượt đọc

3

Xuyên Không • 115,770 lượt đọc

3

Xuyên Không • 108,406 lượt đọc

4

Xuyên Không • 91,250 lượt đọc

5

Ngôn Tình • 89,701 lượt đọc

6

Xuyên Không • 78,671 lượt đọc

7

Xuyên Không • 59,444 lượt đọc

8

Ngôn Tình • 59,211 lượt đọc

9

Ngôn Tình • 43,719 lượt đọc