Ngôn Tình

99 Chương

33,622 lượt đọc

Võng Du

240 Chương

68,515 lượt đọc

Võng Du

199 Chương

36,437 lượt đọc

Võng Du

107 Chương

22,813 lượt đọc

Ngôn Tình

152 Chương

47,763 lượt đọc

Truyện Teen

18 Chương

9,046 lượt đọc

Truyện Teen

24 Chương

9,460 lượt đọc

Ngôn Tình

51 Chương

26,615 lượt đọc

Truyện Teen

40 Chương

18,701 lượt đọc

Ngôn Tình

86 Chương

23,937 lượt đọc

Huyền Huyễn

101 Chương

79,827 lượt đọc

Truyện Teen

24 Chương

7,202 lượt đọc

Ngôn Tình

33 Chương

23,938 lượt đọc

Ngôn Tình

2 Chương

784 lượt đọc

Truyện Teen

24 Chương

8,025 lượt đọc

Linh Dị HOT

1

Truyện Ma • 97,529 lượt đọc

2

Ngôn Tình • 95,983 lượt đọc

3

Xuyên Không • 86,640 lượt đọc

3

Huyền Huyễn • 79,827 lượt đọc

4

Võng Du • 68,515 lượt đọc

5

Dị Giới • 62,273 lượt đọc

6

Ngôn Tình • 59,181 lượt đọc

7

Truyện Ma • 57,790 lượt đọc

8

Xuyên Không • 54,540 lượt đọc

9

Truyện Ma • 48,367 lượt đọc