Ngôn Tình

99 Chương

31,405 lượt đọc

Võng Du

240 Chương

64,392 lượt đọc

Võng Du

199 Chương

33,962 lượt đọc

Võng Du

107 Chương

20,661 lượt đọc

Ngôn Tình

152 Chương

43,064 lượt đọc

Truyện Teen

18 Chương

8,048 lượt đọc

Truyện Teen

24 Chương

8,402 lượt đọc

Ngôn Tình

51 Chương

24,421 lượt đọc

Truyện Teen

40 Chương

16,645 lượt đọc

Ngôn Tình

86 Chương

21,450 lượt đọc

Huyền Huyễn

101 Chương

77,717 lượt đọc

Truyện Teen

24 Chương

5,968 lượt đọc

Ngôn Tình

33 Chương

22,442 lượt đọc

Ngôn Tình

2 Chương

681 lượt đọc

Truyện Teen

24 Chương

6,936 lượt đọc

Linh Dị HOT

1

Truyện Ma • 95,320 lượt đọc

2

Ngôn Tình • 89,713 lượt đọc

3

Xuyên Không • 84,925 lượt đọc

3

Huyền Huyễn • 77,717 lượt đọc

4

Võng Du • 64,392 lượt đọc

5

Dị Giới • 61,294 lượt đọc

6

Ngôn Tình • 56,294 lượt đọc

7

Truyện Ma • 54,761 lượt đọc

8

Xuyên Không • 54,430 lượt đọc

9

Truyện Ma • 46,120 lượt đọc