Sắc Hiệp

2205 Chương

176,132 lượt đọc

Xuyên Không

123 Chương

144,541 lượt đọc

Ngôn Tình

74 Chương

67,357 lượt đọc

Huyền Huyễn

31 Chương

32,955 lượt đọc

Ngôn Tình

6 Chương

12,611 lượt đọc

Ngôn Tình

190 Chương

535,184 lượt đọc

Ngôn Tình, Đô Thị, Sắc, Sủng

477 Chương

278,305 lượt đọc

Ngôn Tình

140 Chương

2,347,542 lượt đọc

Huyền Huyễn

147 Chương

31,074 lượt đọc

Xuyên Không

33 Chương

54,737 lượt đọc

Ngôn Tình

97 Chương

170,546 lượt đọc

Huyền Huyễn

21 Chương

19,600 lượt đọc

Truyện Teen

85 Chương

82,149 lượt đọc

Ngôn Tình

84 Chương

234,633 lượt đọc

Ngôn Tình

347 Chương

443,925 lượt đọc